Kuckó PT

A KUCKÓ polgári társulás 2004. július 30-án jött létre a Szlovák Köztársaság egész területére kiterjedő tevékenységi körrel. A Társulás erkölcsileg és anyagilag támogatja a gyerekek és a fiatalok iskolán kívüli tevékenységét, elsősorban a magyar cserkészet, a magyar kultúra, a keresztény valláserkölcsi tevékenység, a sport, turisztika és a környezetvédelem terén. Szintén erkölcsileg és anyagilag támogatja és biztosítja a gyermekek és a fiatalok közérdekű, ismeretterjesztő és tudományos tevékenységét, valamint az ilyen jellegű folyóiratok, publikációk, könyvek és egyéb adat- és hanghordozó (pl. kazetta, CD) kiadását.

A Társulás kiemelten foglalkozik a cserkészet ifjúsági mozgalommal, ápolja a cserkészet hagyományait. Anyagi és erkölcsi segítséget, támogatást nyújt a tehetséges cserkészeknek, illetve a velük foglalkozó felnőtt vezetőknek. A Társulás elősegíti a cserkészekkel foglalkozó vezetők képzését, valamint továbbképzését. Támogatja a családos cserkészetet.

A Társulás népszerűsíti a magyar cserkészetet, bel- és külföldi kapcsolatokat keres és fenntart a fent említett tevékenységek érdekében. Ezért a Kuckó együttműködik a hasonló célokat követő hazai és külföldi állami és nem állami szervekkel, minden olyan szervezettel, közösséggel, személlyel, amely/aki a polgári társulás céljainak elérése érdekében fáradozik.

Ernyőszervezeteink
A Kuckó alapító tagja a Komáromi Magyar Civilek Egyesülése ernyőszervezetnek (röv. KoMCE, előtte 2015. májusig Komáromi Polgári Társaságok Társulása volt a neve), s ennek keretén belül rendszeres résztvevője, alkalmankénti szervezője a különböző révkomáromi közéleti rendezvényeknek, legfőképpen megemlékezéseknek.
A Megbékélési Mozgalom együttműködő partnere, a Charta XXI aláírója.
2013-ban csatlakozott a Kárpát-medencei Családlánchoz és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala civil szervezeteket tömörítő közösséghez.

Tevékenységünk röviden

• A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség hivatalos gyűjteményének, a Szlovákiai Magyar Cserkészek Cserkészgyűjteménye megalapítója, fenntartója és kezelője: az állomány – tárgyak, könyvtár és irattár – katalogizálásával, karbantartásával, gyarapításával és kapcsolódó rendezvények szervezésével foglalkozik.
• A Digitális cserkészkönyvtár (http://konyvtar.szmcs.sk/) kezdeményezője és partnere.
• A Kuckó a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség és a nagymegyeri 23. sz. Arany János cserkészcsapat, a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, valamint a Magyar Ifjúsági Konferencia felvidéki tagszervezeteinek segítője és támogatója a legkülönbözőbb rendezvények és programok során. Többek között országos cserkészprogramok, táborok, országos és nemzetközi cserkészkiállítások szervezése, ifjúsági munkát népszerűsítő rendezvények, epilepsziás klub indítója, drog és alkoholellenes ifjúsági programok, továbbá az ifjúsági vezetői képzés és továbbképzés, a regöscserkészet és vízicserkészet fejlődésének segítése, a nagymegyeri Zárda épület felújításában és a Fészek Ifjúsági Központ kialakításában való segítségnyújtás.
• A Kuckó az elmúlt évek során kiadott kártyanaptárakat, képeslapokat, falinaptárakat, kiállítási tanulmánykötetet, valamint szakmai segítőként, ill. támogatóként közreműködött elsősorban cserkésztörténeti kiadványok megjelentetésében.
• Karitatív munka (hatvani Bátor tábor együttműködő partnere, a Lakos alapítvány partnere a Kárpátaljai ösztöndíjprogramban, alkalmi (anyagi) segítségnyújtások a legkülönbözőbb szociális eseteknél, pl. Együtt egymásért (Egy cipőben járunk) epilepsziás klub segítése.

Adataink:

Székhely: Eötvösova 2513/47. VI/32., 945 01 Komárno
Telefon: +421915465224, E-mail: kucko@cserkesznet.sk, kucko@szmcs.sk
Weboldal: http://web.naex.sk/23cscs/kucko.htm

Nyilvántartási szám: VVS/1-900/90-24275
IČO (statisztikai regisztrációs szám): 37967576
DIČ (adószám): 2022162956
Bankszámla: 20273743/6500 Poštová banka, Komárno
IBAN: SK70 6500 0000 0000 2027 3743 BIC: POBNSKBA

Logó
Két gabonakalász között háromsávos szalaggal átfogott stilizált cserkészliliom található. A gabonakalászok szára barátság csomóval (Carrick-csat) van összekötve. A liliom a cserkészetet, a háromsávos szalag a magyarságot, a két gabonakalász a kereszténységet, a Barátság csomó a közösség összetartását jelenti.

A logó egyúttal a Társulás jelvénye is.

Elnökök

Csémi Szilárd (2004.07.30. – 2008.09.06.)
Csémi Ildikó (2008.09.06. – 2014.02.12.)
Bodzás Gergely (2014.02.12-től)

Vélemény, hozzászólás?