Az első csapatparancsnok

Bottló Vince. Tanár, iskolaigazgató, cserkésztiszt.
A nagymegyeri cserkészcsapat alapítója, első parancsnoka, a jelenlegi csapatotthon névadója. Neve a régi iratokban előfordul Bottló, Botló és Bodló alakokban is. Az életútját sajnos alig ismerjük, szerencsére a nagymegyeri csapatban és a szlovenszkói alosztályban végzett áldozatos cserkésztevékenységéről maradtak fenn adataink. Nagymegyerre tanárként kerül. A római katolikus fiú és leányiskolában tanított, később a tanonciskola igazgatója lett. 1933. április 30-án megalapítja városunkban több évi előkészület után a cserkészcsapatot, majd ő volt a csapat első parancsnoka 1933-1944 között. 1933-ban a gödöllői jamboreen a Magyar Alosztály küldöttségének tagja. 1934-ben részt vesz az I. Magyar Erdei Iskolán, azt követően még aktívabban munkálkodik a Magyar Alosztály életében. Az alosztály több közös programjának megszervezéséből vette ki részét. Az 1935-ös lengyelországi (Spala) szláv jamboreen, 1936-ban Pozsonyban a csehszlovákiai magyar cserkészet 25 éves jubileuma alkalmából rendezett pünkösdi cserkésznapokon (ekkor pl. a szlovenszkói magyar cserkészek kerékpáros (!) különítményének vezetője) és az 1937-es hollandiai világjamboreen résztvevő szlovenszkói magyar küldöttség egyik vezetője.

A II. világháború után tudomásunk szerint Léván dolgozott a széntelepen, mint segédmunkás. Ott is halt meg valamikor az 1950-60-as években a helyi kórházban. (Vyberál Nándor cserkésztiszt kutatásai alapján.)

Neve ott szerepel a SZMCS dunaszerdahelyi székházának külső falán található márványtáblán, melyet 2003. október 8-án lepleztek le. Az emléktábla az egykori szlovenszkói magyar cserkészalosztály legjelentősebb tizenegy cserkészvezetőjének állít emléket.

Vélemény, hozzászólás?