A nagymegyeri 23. sz. Arany János cserkészcsapat

A cserkészcsapat hivatalosan 1992. június 28-án alakult újjá a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség kötelékében. A 23. számot kapta. Nevéül az elődök iránti tiszteletből felvette az Arany János nevet.

A csapatszervezés Smola Jarosláv (Bence) cserkésztiszt kezdte el még 1990 tavaszán, majd a csapatalakuláskor Takács Endre (Rizsa) cserkésztiszt lett a csapat parancsnoka. Utána Gasparecz Tihamér (Tihi), Ág Tibor (Tibor bá), Csémi Szilárd – Kismedve, Holényi Gergő (Holló), Csémi Ildikó (Vadmacs) és Pónya Krisztián (Nyepe) váltotta egymást.

Fontos megemlíteni még Kovács László cserkész lelkiatyát, aki csapattagként segítette a nagymegyeri cserkészcsapat újjáalakulását és az utána következő első évtized cserkészmunkáját, továbbá Vyberál Nándor – Nandi bá cserkésztisztet, öregcserkészt, aki fiatalkorában tagja is volt a 708. sz. Arany János cserkészcsapatnak is. Személye testesítette meg a folytonosságot a két csapat között.(*)

A csapat vezetősége 2015-ben: Csémi Ildikó, Csémi Szilárd – Kismedve, Holényi Gergő, Ollé Tamás, Pónya Krisztián (cspk), Sörös Angéla, Sörös Zoltán, Varga Zsolt. A csapat a könyv kiadásakor 18 taggal tevékenykedik. Vezetői a nevelői cserkésztevékenységet társadalmi munkában, ingyen, teljes önkéntességből vállalják. A cserkészek hetente találkoznak az őrsi (kiscsoportos) foglalkozásokon, ahol elsajátítják a cserkészet nevelési programjának alapismereteit. A foglalkozások részeként, ill. azokon felül folyamatosan szerepelnek éves programunkban még túrák, kirándulások, táborozások, rendszeresen megméretik magunkat a körzeti és országos versenyeken (pl. országos métabajnokság, akadályverseny). A tagok részt vesznek az országos és nemzetközi cserkészrendezvényeken egyaránt. A cserkészcsapat évente több rendezvény (Szent István kulturális napok, gyerekprogramok, falunapok, megemlékezések) szervezője, társszervezője vagy segítője Nagymegyeren és a környék településein (főleg Izsap, Nemesócsa, Alistál, Ekecs, Apácaszakállas, Szilas). Első szervezői voltak többek között a nagymegyeri Szent Isván kerékpáros teljesítménytúrának is, de csapathoz fűződött a Húsvéti ünnepváró regösnapok megszervezése, vagy országos szinten a Felvidéki Regöstalálkozók megszervezése is. A felnőtt tagok megalapították a Kuckó és Fészek polgári társulásokat (ez utóbbit a VMCM munkatársaival közösen), valamint a Felvidéki Cserkészgyűjteményt. A csapat tagjai több alkalommal részt vettek Tápiógyörgyén, cserkészbemutatót és cserkészfoglalkozásokat is tartva. Tevékenységükkel, lobbimunkájukkal mások mellett ők is elősegítették Tápiógyörgy és Nagymegyer közti testvérvárosi szerződés létrejöttét. A csapat tagjai többféle módon is segítik a Kárpát-medencei Mária Út felvidéki szakaszainak kiépítését, különös tekintettel a Nagymegyeren áthaladó szakaszra.

A Szövetség részére is több országos vezetőt és munkatársat is adott Nagymegyer, elsősorban Ág Tibor, Gasparecz Tihamér, Csémi Szilárd, Csémi Ildikó, Takács Endre, Vyberál Nándor említendő meg. A csapat tagjai önkéntes munkával Nagymegyeren kívül több cserkész nevelési központ kiépítésében, ill. felújításában is részt vállaltak (pl. dunaszerdahelyi székház, a szímői csónakház, a palásti Beszédes Lajos nevelési központ az Ivánka kastélyban, a németországi Kastl településen a Farkas tanya).

A csapat tevékenysége eddigi 25 éves fennállása alatt hullámzónak mondható. A kisebb-nagyobb zökkenőkre okokat sokat lehetne találni (pl. a rossz gazdasági helyzet, a szellemi értéket és az önkéntes munkát nem igazán becsülő társadalom, a mai gyerek ingergazdag környezete, az igénytelenség, stb.), de a csapat vezetősége mindig is elsősorban arra próbált koncentrálni, ami előreviszi és segíti a közösségüket, mindenből a lehetőségekhez mérten a legjobbat akarják kihozni az elveik mentén. Nem könnyíti meg természetesen a csapat életét az sem, hogy a csapat vezetőségének szinte minden tagja tanulmányok, ill. munkahelyek miatt az év nagy részében Nagymegyeren kívül tartózkodik.

Ennek ellenére sikeresnek és előremutatónak mondható a csapat általi nevelőmunka, hisz az elmúlt negyed század során közel 200 fiatalnak segítettek egy, a keresztény alapokon álló magyarságmegtartó biztos értékrend kialakításában.

Csapat életében nagy becsben vannak tartva azok az intézmények, szervezetek is, akik a csapat éves nevelőmunkáját évi egy vagy több alkalommal társszervezőként is segítik, hisz közös erővel még hatékonyabban tudják elérni céljainkat mind helyi, mind magasabb szinten. Itt elsősorban a többiek érdemét sem kisebbítve Nagymegyer városát, a helyi iskolákat és egyházakat, a Csemadok nagymegyeri és izsapi szervezetét, a VMCM nonprofit szervezetet, a Nagymegyeri Egészségkárosultak Szervezetét, a Vöröskereszt helyi szervezetét, Nagymegyeri Véradók Klubját, a Nagymegyeri Mária Légiót említjük meg.

Csapatotthonnal is rendelkeznek, amiért a csapat tagsága nagyon hálás, hisz minden közösség, de főleg egy cserkészcsapat életében nagy-nagy szükség van egy önálló bázisra, egy helyre, ahol a heti nevelőmunka folyik. Itt a gyerekek biztonságos körülmények között gyakorlatban is kipróbálhatják frissen szerzett tudásukat, ott játszathatnak, sportolhatnak, s azt saját birodalmukként kezelik. A csapatotthon bizony nagy felelősséggel jár és sok feladatot is ró a csapat tagságára, legyen az felújítás, karbantartás, rendrakás. Ebből nagyon sok mindent sikerül önállóan megtenni, viszont ifjúsági szervezetként támogatók nélkül önerőből nem sokra mennének. Ezért ezúton is hálás szívvel köszönik Nagymegyer városának, a város mindenkori vezetőinek a segítségnyújtását és anyagi támogatását!

Az újjáalakulását követően az eddigi csapatotthonok a Zsellér utcában (1992-1994), a Stadion melletti volt közlekedési parkban (1994-1996), a Komáromi úton a Bottló Vince Cserkészotthonban (1996-2015) voltak. 2015 novemberétől a Zárda épületében kialakított Fészek Ifjúsági Központban található meg a cserkészotthon (klubhelyiség és felszerelésraktár).

A csapat tevékenységének minőségét nagyban behatárolják az anyagiak. Legnagyobb támogató Nagymegyer önkormányzata. További segítséget kapnak az előző éves tevékenységük alapján a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumától is. A többi támogató elsősorban tárgyi adományokat, főleg élelmiszert adnak rendezvényeikhez, főleg nyári táborukra. Sok apró segítséget kapnak a KUCKÓ polgári társulástól is, főleg a háttérfelszerelés bebiztosításában. A Zárda felújításában hatékony segítséget kaptak a Dan-Slovakia Agrar részvénytársaságtól, különösen Mogens Hansen elnök úrtól, ugyanakkor a cserkésztermek felújításának dandárját felnőtt cserkészek önerőből végezték el, jelentős anyagi támogatást is nyújtva saját családi költségvetésükből. A cserkészvezetők a nevelői cserkésztevékenységet Nagymegyeren is szintén teljes mértékben társadalmi munkában, ingyen, teljes önkéntességből vállalják, idejüket, energiájukat rászánva, sokszor csak a saját családi pénzforrásaikra támaszkodva. Ezért is hálásak minden kedves támogatónak, pártolónak, a szülőknek, a partnereinknek, az egykori és jelenlegi csapattagoknak, hogy ők is segítik a fiatalokért végzett önkéntes nevelőmunkájukat! Isten fizesse meg nekik bőségesen!

A csapat elérhetőségei:
E-mail: 23cscs@szmcs.sk, telefon: +421915465224, http://nagymegyericserkesz.sk/

(*) Nándor bá cserkészfogadalmához híven rendszeresen bekapcsolódott a város kulturális életébe, aktív tagja volt a Csemadok helyi szervezetének is. A cserkészet újjáalakuláskor Pozsonypüspökin újította meg cserkészfogadalmát. Tagja volt a nagymegyeri csapaton kívül a pozsonypüspöki Szent László öregcserkészklubnak és a rimaszombati öregcserkészklubnak is. A harmadik cserkésztörvényt – A cserkész ahol tud, segít. – állandóan alkalmazta, rá a csapat tagjai mindenkor számíthattak értékes tanácsaival, gyakorlati segítségnyújtásával. Temetésén a csapat tagjai díszőrséget álltak.

Vélemény, hozzászólás?